T.C.

ARHAVİ BELEDİYESİ

 

Belediye Encümen Kararı

Karar Tarihi: 03//08/2023 Karar No: 39

 

KARAR KAĞIDI PARSELASYON   DAĞITIM

Encümen Kararı

Parselasyon Planı   Dağıtım Cetveli