T.C.

ARHAVİ BELEDİYESİ

 

Belediye Encümen Kararı

Karar Tarihi: 22/08/2023 Karar No: 42

 

KARAR KAĞIDI PARSELASYON   DAĞITIM

Encümen Kararı

Parselasyon Planı   Dağıtım Cetveli 1
      Dağıtım Cetveli 2
      Dağıtım Cetveli 3