T.C.

ARHAVİ BELEDİYESİ

 

Belediye Encümen Kararı

Karar Tarihi: 05/03/2024 Karar No: 04

 

KARAR KAĞIDI PARSELASYON TESCİL DAĞITIM CETVELİ

Encümen Kararı

Parselasyon Planı Tescil Sayfası 1 Dağıtım Cetveli
    Tescil Sayfası 2
    Tescil Sayfası 3