Kara Ulaşımına Yönelik Altyapı Tesis Alanı ve Park Alanı Amaçlı

1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

 

 

1/1000 1/5000
F46B12D4C
F46B12D4D
Rapor1000
F46B12D
Rapor5000