Arhavi

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Araştırma Raporu. Nisan 2022

ARAŞTIRMA RAPORU
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
F46B11C3C
F46B12C4A_PLNOT1
F46B12C4B_PLNOT2
F46B12D3A
F46B12D3B
F46B12D3C
F46B12D3D
F46B12D4C
F46B12D4D
F46B16B2A_LEJANT
F46B16B2B
F46B16B2C
F46B16B3B
F46B17A1A
F46B17A1B
F46B17A1C
F46B17A1D
F46B17A2A
F46B17A2D
F46B17A4A
F46B17A4B
F46B17A4D
F46B17D1A
F46B11C
F46B12C
F46B12D_lejant_plnotC
F46B16B
F46B17A
F46B17D